O NAS

 

 

Ogród Botaniczny w Gołubiu powstawał stopniowo od 1971 roku, gdy nastąpił intensywny rozwój pierwotnego ogrodu ozdobnego. Stale powiększająca się liczba taksonów i usystematyzowany układ kolekcji doprowadziły do ukształtowania się ogrodu o charakterze botanicznym. W latach 2010-2019 Ogród powiększał swoją powierzchnię, obecnie wynosi ona 3,68 ha. W 2015 roku udostępniono do zwiedzania nowe Arboretum z platformą widokową. 

W chwili obecnej (stan na II 2024r.) kolekcja Ogrodu liczy ok. 7000 gatunków i odmian roslin z różnych stref klimatycznych świata.

Na terenie Ogrodu prowadzona jest działalność naukowa oraz dydaktyczna w zakresie edukacji ekologicznej.

Odbywają się w nim zajęcia dydaktyczne dla uczniów różnych typów szkół oraz studentów wydziałów przyrodniczych.

W uznaniu zasług za upowszechnianie wiedzy botanicznej, Ogród otrzymał w 1995 roku Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego.

 

 GOŁUBIEŃSKI OGRÓD BOTANICZNY :

 

* realizuje zamierzenia Globalnej Strategii Ochrony Roślin

 

* jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

 

* prowadzi współpracę z wileoma uczelniami w Polsce i za granicą

 

* patronat naukowy nad Ogrodem sprawuje Katedra Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego

 

*  należy do Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz do Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.