PRAKTYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego istnieje możliwość odbycia praktyk- dotyczy to studentów kierunków

przyrodniczych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu przyrodniczym.