KOLEKCJE ROŚLINNE

 

 

 

 

 

 

Ogród Botaniczny w Gołubiu jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych  i Arboretów w Polsce  oraz International Agenda for Botanic Gardens in Conservation (BGCI). Jego budowa rozpoczęła się w 1971 roku na terenie miejscowości Gołubie, przy ulicy Botanicznej 21, w gminie Stężyca, powiecie kartuskim, województwie pomorskim. Początki działalności sięgają 1983 roku.

Ogród powstawał stopniowo. Na początku lat trzydziestych XX wieku las porastający zbocza został wykarczowany, a teren po nim przeznaczony na grunty orne. Powierzchnia równinna była użytkowana rolniczo. Obok zabudowań gospodarskich urządzono ogród ozdobny. Taki sposób użytkowania ziemi trwał od 1935 roku do 1971 roku. Od 1972 roku rozpoczął się intensywny rozwój ogrodu ozdobnego. Do 1982 roku jego kolekcje zwiększyły się do 455 taksonów roślin zielnych i drzewiastych. Stale powiększająca się liczba taksonów i usystematyzowany układ kolekcji, doprowadziły do ukształtowania się ogrodu o charakterze botanicznym. Od 1983 roku zaczęto używać nazwy Gołubieński Ogród Botaniczny. W 1984 roku Ogród został wprowadzony do gminnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca, w powiecie kartuskim.

W ostatnich latach Ogród zwiększył swoją powierzchnię, obecnie wynosi ona 3,68 ha. W 2015 roku planuje się udostępnienie do zwiedzania nowego Arboretum z platformą widokową. 

 

 Na terenie Ogrodu jest także prowadzona działalność dydaktyczna w zakresie edukacji ekologicznej. Odbywają się w nim zajęcia dydaktyczne dla uczniów różnych typów szkół oraz studentów wydziałów przyrodniczych. Turyści i grupy zorganizowane mają możliwość zwiedzania Ogrodu z przewodnikiem.    W uznaniu zasług dla upowszechniania wiedzy botanicznej, założyciel Ogrodu otrzymał  27 czerwca 1995 roku „Medal im. Profesora  Bolesława Hryniewieckiego”. Ponadto, Ogród został wielokrotnie nagradzany    i wyróżniany przez różne instytucje, samorządy, prasę, radio,  telewizję. Otrzymał między innymi nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w województwie pomorskim w roku 2004; w 2005 roku otrzymał „Stężycką Wieżę 2005” – nagrodę wójta za efektywną promocję Gminy Stężyca; w 2007 roku przyznano Ogrodowi certyfikat za najpiękniejsze miejsce, przyznany przez TVP 3, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki.